En mycket populär genre av datorspel är MMORPG – massively multiplayer online role-playing game. Det är alltså virtuella rollspel online, där många spelare interagerar med varandra.

Rollspel, både virtuellt och fysiskt, är spel där handlingen utspelar sig i olika fiktiva världar och spelaren antar en specifik rollfigur. Ofta är den bakomliggande berättelsen mycket detaljerad och historien brukar vara av stor betydelse, för både fantasyvärlden i sig och den roll som spelaren antar.

Spelaren, eller snarare rollfiguren, brukar få erfarenhetspoäng och färdighetspoäng för att växa sig starkare i spelet och kunna samla på sig nya färdigheter.

Några av de populäraste MMORPG-spelen är World of Warcraft, Lineage, Runescape och Final Fantasy.

När det kommer till MMORPG, och datorspel överlag, så begränsas inte spelarnas aktiviteter enbart till själva spelet, utan det finns ofta en väldigt utbredd onlinekultur även utanför spelet. Det skapas olika forum och andra typer av webbplatser av och för spelare, där de sedan träffas för att umgås och diskutera. Det är inte alls ovanligt att man skapar livslånga vänskaper världen över genom sitt spelintresse.

World of Warcraft

Världens kanske mest kända MMORPG är World of Warcraft, eller WoW, som det brukar förkortas till. Spelet äger rum i den fiktiva världen Azeroth och är full av magi, myter och äventyr.

I början av spelet ska spelaren skapa en avatar och välja vilken ras och klass de ska ha. Man ska också välja vilken sida av konflikten avataren ska tillhöra, the Horde eller the Alliance. Det finns tolv olika klasser (till exempel Warrior, Priest och Druid) och vardera sida har sju olika raser (t.ex. Gnome, human, Blood elf och Orc) att välja emellan.

Spelet går sedan ut på att man, ensam eller i grupp, samlar på sig erfarenhet och utrustning, medan man genomför specifika uppdrag eller slåss mot andra spelare och varelser.

World of Warcraft släpptes 2004 och tio år senare hade spelet över hundra miljoner registrerade användarkonton.